1.1. Arvot

Tavoite

Kestävä kehitys sisältyy koulun arvoihin. Henkilöstö ja oppilaat tuntevat arvojen merkityksen koulun toiminnassa ja arvoista on viestitty sidosryhmille. (Kriteeri 1)

Toimenpiteet

Koulun ympäristöarvot ja toimintaperiaatteet kirjataan koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan.


Koulun ympäristöpolitiikka tai ympäristöjulistus kirjataan omaksi asiakirjaksi.

Koulun kestävän kehityksen tavoitteita ja toimintaa esitellään koulun kotisivuilla tai koteihin jaettavissa tiedotteissa.

Opettajakunta keskustelee (esim. työsuunnitelman laadinnan yhteydessä) kestävän kehityksen kasvatuksen asemasta koulussa.

Oppilaille viestitään koulun kestävän kehityksen tavoitteista tiedotteilla tai koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

Oppilaat pohtivat koulun roolia tulevaisuudessa tarvittavien kestävän kehityksen tietojen, taitojen ja arvojen opettajana.

Koulun kestävän kehityksen arvojen käsittely kuuluu uusien oppilaiden ja henkilöstön perehdyttämiseen.

Oma toimenpide.