Miksi "Keke-työkalu"?

Kestävä kehitys tarkoittaa, että otamme toimissamme huomioon ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin. Kasvatuksella on tässä työssä tärkeä tehtävä ja siksi UNESCO on nimennyt vuodet 2005-2014 "Kestävän kehityksen kasvatuksen vuosikymmeneksi".

Suomessa kestävän kehityksen kasvatukselle ja koulutukselle on määritelty tavoitteet ja keskeiset sisällöt opetussuunnitelmien perusteissa. UNESCO:n tavoitteiden edistämiseksi laadittiin kansallinen "Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014 "
(http://www.oph.fi/download/110201_kekestrategia.pdf)

Strategian tavoitteena on, että

  • Jokaisella koululla on oma kestävän kehityksen ohjelma vuoteen 2010 mennessä.
  • 15% oppilaitoksista ja päiväkodeista on saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen toiminnasta vuoteen 2014 mennessä (Vihreä lippu tai Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti)

Koulun kestävän kehityksen ohjelmaan kuuluu vuosittain laadittava kestävän kehityksen toimintasuunnitelma. KEKE -työkalun avulla kattavan suunnitelman voi tehdä ja arvioida helposti.

Kenelle "Keke -työkalu on tarkoitettu?

Työkalu on laadittu aluksi Oulun koulujen käyttöön, mutta EU hankkeen sekä Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishakkeen kautta Keke -työkalu on internetissä vapaasti kaikkien käytettävissä.

Miten "Keke -työkalu toimii?

Keke -työkalu koostuu tavoitteista ja niitä tukevista käytännöllisistä toimenpiteistä. Tavoitteet on johdettu valtakunnallisista "Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereistä". Koulu voi valita vuosisuunnittelun yhteydessä Keke -työkalulla itselleen sopivan määrän toimenpiteitä. Lukuvuoden lopussa sovitut tehtävät arvioidaan. Monipuolisesti toimenpiteitä toteuttamalla koulu kehittyy kestävän kehityksen oppilaitokseksi ja voi halutessaan hakea ulkoisia tunnuksia. KEKE -työkalu koostuu suunnitteluosiosta ja arviointiosiosta. Työkalua voi käyttää eri kriteerien ja toimenpiteiden tutustumiseen, mutta jos halutaan tallentaa oman koulun tiedot, on ohjelmaan rekisteröidyttävä.

Suunnittelukuvakkeesta päästään tutustumaan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Toimenpiteiden toteuttamiseen on tarjolla tukimateriaalia. Suunnittelun jälkeen valitut toimenpiteet voi printata tai tallentaa "Oman koulun kestävän kehityksen suunnitelmaksi"
Arviointikuvakkeesta päästään lukuvuoden lopussa arvioimaan valittujen toimenpiteiden onnistuminen.